Zakup sprzętu medycznego

W związku z realizowanym projektem: pt. „Potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro – uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek” – zapraszamy do składania ofert cenowych:

 

Zapytanie-ofertowe-wirowka-laboratoryjno-medyczna